ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ – ЦЕНОВА ЛИСТА

Посещение на място

Посещение на място до посочен от Клиента адрес и извършване на сервизни дейностти по поддръжка в продължение на до 1 час. В зависимост от спецификата на проблема, услугата може да включва: кратки тестове и диагностика на хардуерните компоненти, проверка на антивирусни защити, премахване на вируси и програми със зловредно действие, почистване на временни и ненужни файлове, инсталиране / преинсталиране на софтуерни апликации (приложения), драйвери, електронни подписи и сертификати за достъп, предоставяне на цялостни ефективни решения за разрешаване на проблеми, възпрепятстващи нормалното функциониране на компютърната система. Инсталиране и конфигуриране на настройки на периферни устройства.

70 лв.

Дистанционна поддръжка

Дистанционна компютърна поддръжка – обслужване до един (1) работен ден след подадена заявка за услуга от клиента.

50 лв./на започнат час

Софтуерни услуги

Отстраняване на разнородни проблеми, касаещи нормалната експлоатация на компютърната система; оптимизация на системни процеси; премахване вируси, шпионски софтуер, фалшив софтуер, злонамерен софтуер за осигуряване на надеждна защита на компютърната система. Забележка: услугата не включва разглобяване на техника.

60 лв. на започнат час

Електронен подпис и цифров сертификат

Инсталация на удостоверения за електронни подписи и цифрови сертификати, предоставени от клиента и извършване на тестове.

55 лв./бр.

Инсталиране на ОС Windows ®

ПАКЕТНА инсталация на ОС Windows® 32/64bit с лицензен софтуер на клиента. Услугата включва следните: разделяне на твърд диск, инсталиране на необходимите драйвери, набор от програми с безплатен лиценз и/или предоставен лиценз от клиента, дефрагментация и оптимизация. Услугата включва пълен архив на направената инсталация (images).

70 лв.

Инсталиране на ОС Linux

ПАКЕТНА инсталация на безплатна ОС Linux 32/64bit. Услугата включва: разделяне на твърд диск, инсталиране на драйвери, офис пакет и набор от програми с безплатен лиценз.

90 лв.

Файлов сървър

Инсталиране и конфигуриране на файлов сървър, създаване на потребители, потребителски групи и конфигуриране на достъп до папки по предварително задание.

500 лв.

Инсталиране на специализиран софтуер

Инсталиране на специализиран софтуер. Забележка: Инсталацията се осъществява САМО при наличието на лиценз и предварителна консултация с фирмата-производител или неин партньор.

140 лв.

Съхранение на информация

Запазване на информация от работещ носител на цифрова информация при преинсталиране на операционна система до 100 GB

10 лв./ден

Хардуерна диагностика на компонент

Цялостна диагностика на хардуерен компонент (състояние на дънна платка, твърд диск, памет, видео карта, захранване и всичко останало) на настолна компютърна система или лаптоп. Клиентът има задължение да заплати определената цена единствено в случаите, когато не в възложен последващ ремонт.

45 лв.

Ремонт на дънна платка - настолен компютър

Професионален ремонт на дънна платка на настолен компютър. Забележка: Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат допълнително по ценова оферта, представена от STOYKOV

от 90 лв.

Ремонт на дънна платка – лаптоп

Професионален ремонт на дънна платка на преносима компютърна система – лаптоп. Забележка: Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат допълнително по ценова оферта, представена от STOYKOV

от 140 лв.

Ремонт или подмяна на букси

Професионален ремонт или подмяна на захранваща, аудио или друга букса на преносима компютърна система – лаптоп. Забележка: Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат допълнително по ценова оферта, представена от STOYKOV.

70 лв.

Ремонт на адаптер на лаптоп

Професионален ремонт на адаптер на преносима компютърна система – лаптоп. Забележка: Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат допълнително по ценова оферта, представена от STOYKOV.

от 80 лв.

Сглобяване на компютърна конфигурация

Сглобяване и пълно тестване на компютърна конфигурация. Забележка: Цената НЕ включва закупуването на компонентите на конфигурацията, а единствено услугата по нейното сглобяване и тестване от STOYKOV.

от 90 лв.

Монтаж / демонтаж на компютърен компонент

Професионален монтаж / демонтаж на компютърен компонент. Забележка: Услугата не включва цената на компонента. Компютърният компонент се заплаща допълнително по ценова оферта, представена от STOYKOV.

30 лв./бр.

Почистване и профилактика - настолен компютър

Цялостно физическо почистване и профилактика на настолна компютърна система. Цикълът на услугата включва следните дейности: тестове на температурите на компонентите; извършване на тестове преди разглобяване; разглобяване, продухване от прах на основните компоненти и захранващ блок, смяна на термо паста /охладител и видео карта/; при необходимост смазване на вентилатори; почистване на капаци и сглобяване на компютърната система; стрес тестове на температурите на компонентите /време за изпълнение: минимум 2 часа/. Снимков или видео материал: преди и след профилактиката на настолната компютърна система се предава след писмено изявено желание от клиента.

70 лв.

Почистване и профилактика - лаптоп

Цялостно физическо почистване и профилактика на преносима компютърна система – лаптоп: Цикълът на услугата включва следните дейности: тестове на температурите на компонентите; извършване на тестове преди разглобяване; разглобяване, продухване от прах на основните компоненти и захранващ блок, смяна на термо паста /охладител и видео карта/; при необходимост смазване на вентилатори; почистване на капаци и сглобяване на компютърната система; стрес тестове на температурите на компонентите /време за изпълнение: минимум 2 часа/. Снимков или видео материал: преди и след профилактиката на настолната компютърна система се предава след писмено изявено желание от клиента.

90 лв.

Възстановяване на електронен архив /image/

Възстановяване на електронен архив /images/, направен от упълномощен специалист на STOYKOV. Забележка: Цената не включва съхранението на нова информация.

50 лв./бр.

Диагностика и тест на твърд диск

Цялостна диагностика и тестове на твърд диск. Забележка: Цената е дължима, в случаите, когато клиентът не е заявил последващ ремонт.

40 лв.

Архивиране / прехвърляне на данни

Архивиране/ прехвърляне на данни от работещо устройство на външен диск или друг носител на цифрова информация, който клиентът е задължен да предостави

30 лв.

Конфигуриране на рутер и интернет настройки

Базова конфигурация на рутер и интернет настройки на място при клиента.

50 лв.

Посещение на място с цел оглед

Посещение на място при физическия адрес на клиента в рамките на гр. София с цел – оглед и изготвяне на най – добро и индивидуално, офертно предложение.

40 лв.

Изграждане на компютърна мрежа

Изграждане на компютърна мрежа – жична, безжична или хибридна.

след оглед

Обследване на съществуващи мрежи.

Обследване и изготвяне на документация за съществуващи мрежи.

след оглед

Добавяне на устройства към компютърна мрежа

Добавяне на устройства към съществуваща компютърна мрежа.

след оглед

Аранжиране / преаранжиране на комуникационен шкаф

Аранжиране / преаранжиране на комуникационен шкаф.

след оглед

Полагане на кабелни канали, конзоли, розетки

Полагане на кабелни канали, подови лайсни, конзоли, розетки организиране и аранжиране на кабелните трасета.

след оглед

Полагане на UTP/ FTP / SFTP кабели

Полагане на UTP/ FTP / SFTP кабели

след оглед

ВАЖНИ ПОЯСНЕНИЯ:

 1. За услугите и посещенията на място при клиента (при посочен физически адрес на дома или офиса на клиента) се съгласува предварително с клиента ден и час за работа от специалист на “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД. Услугите и посещенията на физическия адрес на клиента са валидни САМО за град София.
 2. Услуги, за които място на изпълнение е договорено да бъде офис на “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД се извършват САМО на посочения адрес от нас.
 3. Стандартният срок за изпълнение на професионални ремонтни дейности е от два (2) до пет (5) работни дни. При установена липса или забава в изпълнението на доставка на резервен компонент, “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД има правото да удължи сервизния срок, за което уведомява клиента своевременно.

4.За експресни услуги със срок на изпълнение до един ден, клиентът заплаща допълнително 50% върху стандартни цени от ценоразписа.

 1. За услуги, когато трудът е положен по изключение извън утвърдения работен график и национални празници, клиентът заплаща удвоения размер на посочените стандартни цени.
 2. Освен, ако не е договорено друго, софтуерните продукти (с изключение на тези с безплатен лиценз) се предоставят от Възложителя.
 3. За целите на настоящия документ  с лицензен софтуер на клиента означава:

7.1 Kлиентът доказва с разходо-оправдателен документ (фактура), лицензна лепенка/стикер за ОС (операционна система) или друг документ, представляващ официално, че лицензът е закупен/притежаван от него легално.

7.2 В случаите, в които такъв документ не се представи от клиента, “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за инсталирания софтуер, предоставен от клиента, а единствено за неговото администриране. При възникнала необходимост от преинсталация, възложена от клиент на “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, изпълнителя няма задължението да проверява предоставения софтуер за неговата легалност. “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД има задължението да използва предоставените серийни номера на софтуерните продукти върху клиентския компютър преди изпълнението на услугата по преинсталиране. Клиентът носи пълна отговорност за тяхната действителност.

7.3 Клиентът носи лична отговорност за истинността на лицензията без да има каквито и да било претенции към “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД относно лицензирането на софтуерни продукти на неговата техника;

7.4 Освен, ако не е уговорено друго, инсталация на нова компютърна техника се осъществява само срещу предоставен от страна на клиента софтуер и наличието на разходо-оправдателен или друг документ за закупена лицензия.

7.5 При съмнения за НЕ действителна лицензия, “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД има правото да откаже инсталирането на предоставен от клиента софтуер.

 1. “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за претърпени вреди и/или пропуснати ползи по време на престоя на техниката и/или наличната информация, което от двете е обект на договореност между клиента и “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД, в неговия сервиз.
 2. Диагностика и тестове на всички носители на цифрова информация се извършват САМО в офиса на “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД .
 3. След направена диагностика на проблема, “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД се задължава да информира клиента относно общата стойност на ремонтните дейности.

10.1 В случай на отказ, невъзможност или обстоятелства, доказващи че последващ ремонт би бил финансово – неизгоден, клиентът е задължен да заплати само таксата за диагностика, посочена в ценовата листа на “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” ЕООД .

 1. В цената за диагностика НЕ са включени части, оборудване и/или софтуерни продукти, които биха били необходими за цялостното решаване на проблема. В случай, че такива са необходими, клиентът ще бъде надлежно уведомен, а тяхното осигуряване, подлежи на допълнително договаряне.
 2. Частите от компютърни системи, които по необходимост са били подменени по време на ремонт, остават в сервиза за отчитане на изпълнената дейност.
 3. Ремонти и услуги, чиято цена не е упоменати в стандартната ценова листа, подлежат на предварително писмено договаряне.
 4. Всички цени са в български лева и без включено ДДС.

14.1  За услуги, когато трудът е положен по изключение извън утвърдения работен график и национални празници, клиентът заплаща удвоения размер на посочените по – горе цени.

14.2 За експресни услуги и диагностика със срок на изпълнение до един ден, клиентът заплаща допълнително 50% върху горепосочените цени.