КАКВО Е „ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО“?

Посещение на място е бърза и професионална услуга, която Ви осигурява посещение от наш специалист на посочен от Вас адрес. Ние гарантираме професионално изпълнение на софтуерна и хардуерна диагностика, както и разрешаване на инцидентно възникнали компютърни проблеми на място при Вас.

Старателно градим фирмените си ценности и амбиции така, че да предоставим професионална, бърза и безаварийна поддръжка на Вашата компютърна техника. Прилагаме най – добрите практики в опитите си да предоставим максимални възможни резултати така, че да спомогнем за безпроблемното протичане на работния Ви процес.

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА МЯСТО:

Предоставяме цялостно и комплексно обслужване на място, в т.ч. на посочения по – долу неизчерпателен списък от дейности:

  • Монтаж, демонтаж, обновяване, инсталиране на физическите компоненти (хардуер) и периферни устройства;
  • Настройка на операционни системи (без преинсталация) и прецизни актуализации;
  • Инсталация и преинсталация на софтуерни продукти;
  • Инсталация и настройка на всички компоненти за приложенията на НАП, Търговски регистър и други;
  • Инсталиране на банкови сертификати, електронни подписи и други цифрови сертификати;
  • Премахване на вируси и програми с нежелано действие. Премахване на временни и ненужни файлове и регистри;
  • Инсталиране и конфигуриране на настройки на периферни устройства: принтер, скенер, мултимедии, камери и други;
  • Мрежови услуги, обхващащи: обследване, настройка и отстраняване на разнородни проблеми, касаещи мрежовата свързаност;
  • Услуги по архивиране, генериране на системни архиви (images), прехвърляне на данни и др.

В случай, че проявявате интерес към услугите, които предлагаме, учтиво Ви молим да се свържете с нас.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ