КАКВО Е „ДИСТАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА“?

Дистанционна компютърна поддръжка е услуга, редуцираща оперативните рискове, осигурявайки сигурна и стабилна среда по време на работа. По всяко време разчитате на компютърен специалист в готовност да отговори на Вашите въпроси и да разреши даден проблем дистанционно. Позволява бърза и навременна диагностика, както и решаване на основни проблеми от разстояние по операционната система чрез софтуерни продукти.

В рамките на услугата се включват: инсталация и настройка на периферни устройства, в т.ч.: принтери, скенери и други; премахване на програми или софтуер с нежелано действие; премахване на временни и ненужни файлове и регистри; инсталация и преинсталация на софтуерни продукти, електронни подписи, цифрови сертификати и други.

Изключителното предимство на дистанционният достъп до Вашия компютър се предпоставя от възможността за незабавна реакция при възникване на необходимост, което се осъществява с помощта на програма за отдалечен достъп тип «клиент – сървър». По лесен, бърз и удобен начин, обучен наш специалист може да работи по Вашата компютърна система от разстояние, да извърши пълна софтуерна диагностика и да отстрани софтуерни проблеми от различно естество.

КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕМ ДА РЕШИМ ДИСТАНЦИОННО?

  1. Инсталиране и преинсталиране на софтуерни продукти (услугата не включва преинсталация на операционна система);
  2. Инсталиране на банкови и други сертификати за достъп до услуги;
  3. Конфигуриране и индивидуални настройки на вече инсталирани софтуерни продукти;
  4. Конфигуриране и настройка на операционната система, съгласно индивидуалните изисквания и потребности на клиента;
  5. Инсталиране и конфигуриране на настройките на периферни устройства: принтер, скенер и други;
  6. Премахване на вируси и програми със зловредно действие за потребителя;
  7. Премахване на временни и нежелани файлове и регистри за оптимизиране на производителността и скоростта на работа на компютъра.

В случай че проявявате интерес, учтиво Ви молим да се свържете с нас.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ