img

Посещение до ваш адрес

Посещение до ваш адрес е бърза и професионална услуга, която ви осигурява посещение от наш специалист на посочен от вас адрес. Ние гарантираме професионално изпълнение на софтуерна и хардуерна диагностика, както и разрешаване на инцидентно възникнали компютърни проблеми на място при вас.

Старателно градим фирмените си ценности и амбиции така, че да предоставим професионална, бърза и безаварийна поддръжка на вашата компютърна техника. Прилагаме най – добрите практики в опитите си да предоставим максимални възможни резултати така, че да спомогнем за безпроблемното протичане на работния ви процес.

Обхват на услугите, осъществявани на място:

Предоставяме цялостно и комплексно обслужване на място, в т.ч. на посочения по – долу неизчерпателен списък от дейности:

 • Монтаж, демонтаж, обновяване, инсталиране на физическите компоненти (хардуер) и периферни устройства;
 • Настройка на операционни системи (без преинсталация) и прецизни актуализации;
 • Инсталация и преинсталация на софтуерни продукти;
 • Инсталация и настройка на всички компоненти за приложенията на НАП, Търговски регистър и други;
 • Инсталиране на банкови сертификати, електронни подписи и други цифрови сертификати;
 • Премахване на вируси и програми с нежелано действие. Премахване на временни и ненужни файлове и регистри;
 • Инсталиране и конфигуриране на настройки на периферни устройства: принтер, скенер, мултимедии, камери и други;
 • Мрежови услуги, обхващащи: обследване, настройка и отстраняване на разнородни проблеми, касаещи мрежовата свързаност;
 • Услуги по архивиране, генериране на системни архиви, прехвърляне на данни и др.

  В случай че проявявате интерес, учтиво Ви молим да се Свържете с нас.

  icon
  Телефон за контакт

  02 906 6150

  този сайт е защитен с reCAPTCHA
  Поверителност | Условия