АБОНАМЕНТЕН ПЛАН МАЛЪК БИЗНЕС

Предимства:

Времеви диапазон за техническа поддръжка: от Понеделник до Петък, от 9:00 до 18:00 часа.
Поддръжка без ограничение в количеството и вида IT техника.
Реакция при проблем чрез дистанционен достъп – до 45 минути.
Гарантирано еднократно месечно посещение за профилактика на място с лимит на времетраене до 1 час.
24х7 мониторинг на критична техника – Интернет свързаност, рутери и сървъри.
Възможност за известяване на проблеми и задачи посредством web базирана ticket система с пълен анализ и статистика на реакция, етапи на решаването на проблемите, срокове и информация за повторяемост.
Инсталация на компютърни модули и софтуер, ремонт на компютри, лаптопи, принтери, монитори и др. с 5% отстъпка от цените на сервиза.
Фиксирана цена при съгласувано извършване на технически услуги, като сървърна инсталация/преинсталация, миграция, настройка, мрежови ремонти и други проекти по развитие на IT инфраструктурата.
Своевременно предоставяне на информация и препоръки за нови версии на програмното осигуряване.
Консултация и помощ по телефон или e-mail.
Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер.
Доставка на консумативи: тонери, мастилници, хартии. Рециклиране на тонери.

Цени:

Мониторинг системи 75 лв./месец без ДДС

Дистанционен достъп: 25 лв./час без ДДС

Посещение на място във времевия диапазон: 40 лв./час без ДДС