АБОНАМЕНТЕН ПЛАН ЕКСПРЕСЕН

Предимства:

Постоянен компютърен сервиз и реакция на място при клиента в рамките на работната седмица – до 1 час от момента на повикването.
Профилактика на компютърната техника, проверка състоянието на мрежата и инсталираното програмно осигуряване – 4 пъти в годината.
Незабавна реакция при проблем чрез дистанционен достъп.
Ремонт на компютърна техника: компютри, преносими компютри, принтери, монитори и др. – Безплатно.
Безплатна поддръжка на принтери, скенери и друга периферия.
Поддръжка и периодични проверки на мрежата и активното LAN оборудване мрежа и мрежовите устройства (рутери, access points и др.).
Безплатна консултация и помощ по телефон, Skype, ICQ или e-mail.
Осигуряване на оборотна техника за времето на ремонта (без сървъри).
Консултиране при взимане на решения за интернет доставчик и други подобни.
Логистична помощ при преместване на техниката в друг офис.
Грижа за връзката с трети лица и фирми – Интернет доставчици, телефония, климатизация на сървъри, гаранционни ремонти в трети фирми, софтуерни компании.
Доставка на консумативи.
Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер.
Доставка на консумативи: тонери, мастилници, хартии. Рециклиране на тонери.
Осигуряване на техника под наем (проектори, екрани, компютри, принтери и др.).
Първоначално диагностициране на състоянието на компютърната техника и програмното осигуряване. Оценка на IT риска.
Изготвяне на предложение за оптимизация на дейността.
Инсталация на ново-закупени компютърни модули и програмно осигуряване.
Диагностика, ремонт и подмяна на дефектиралите модули с еквивалентни при възникване на хардуерни проблеми.
Следене за обновяването на антивирусната защита с информация за новите вируси.
Следене за правилното архивиране на данните.
Навременна информация и препоръки за нови версии на инсталираното програмно осигуряване.
Защита от нежелана поща. Следене за обновяването на анти-спам филтрите.

Цени:

Месечна такса за поддръжка на компютър: 43 лв./месец без ДДС

Месечна такса за поддръжка на сървър: 90 лв./месец без ДДС